ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΕΚ 2023-24

Εισηγητής: Δρ Αίας – Θεόδωρος Παπασταύρου Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΜ 1 Το ΕΚΒΣ-Διευθυντής ορχήστρας 7/10/23 2 Το ΕΚΒΣ σε κυτταρικό και λειτουργικό επίπεδο 11/11/23 1β Το ΕΚΒΣ-Διευθυντής ορχήστρας 16/12/23 3 α. […]

Όλο το άρθρο

Αλλαγή θέσης της κάνναβης στον πίνακα ναρκωτικών

Ποιες είναι οι συνέπειεςΔρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου-Αντιπρόεδρος ΕΙΕΚ Αλλαγή θέσης της κάνναβης στον πίνακα ναρκωτικώνΠοιές είναι οι συνέπειεςΔρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου-Αντιπρόεδρος ΕΙΕΚ Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η πρόταση του Υπουργείου Υγείας […]

Όλο το άρθρο

Should oncologists trust cannabinoids? Front Pharmacol. 2023

Creanga-Murariu I, Filipiuc LE, Cuciureanu M, Tamba BI, Alexa-Stratulat T. Should oncologists trust cannabinoids? Front Pharmacol. 2023 Jul 13;14:1211506. doi: 10.3389/fphar.2023.1211506. PMID: 37521486; PMCID: PMC10373070. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10373070/pdf/fphar-14-1211506.pdf

Όλο το άρθρο