Σκοποί

Το Σωματείο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με αντικείμενο τη μελέτη, την κλινική έρευνα, την εκπαίδευση των ιατρών, τη διεθνή δικτύωση και τη συνταγογραφούμενη χρήση των ουσιών που χημικά ανήκουν στα κανναβινοειδή, καθώς και άλλες ουσίες που παράγονται από το φυτό Cannabis Sativa L. και έχουν φαρμακευτική δράση.
Σκοπός δε αυτού είναι η προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς και της διαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των πιθανών κλινικών εφαρμογών των κανναβινοειδών, η διαμόρφωση των κανόνων χρήσης τους και η εκπόνηση και ο συντονισμός σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι στόχοι είναι οι εξής:

 1. Η ανάπτυξη δικτύου έρευνας και εκπαίδευσης εστιασμένου στις ουσίες που χημικά ανήκουν στα κανναβινοειδή.
 2. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε σχετικά με τη θεραπεία με κανναβινοειδή θέματα (συναντήσεις των μελών του Συλλόγου, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια κλπ).
 3. H εκπόνηση, εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης με αντικείμενο τις ερευνητικές και κλινικές δυνατότητες της χρήσης κανναβινοειδών.
 4. H εκπόνηση εθνικών κατευθυντηρίων οδηγιών για τη βελτιστοποίηση των κλινικών χρήσεων και την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων και επιπλοκών από τη θεραπεία με κανναβινοειδή.
 5. H εκπόνηση, εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων παρακολούθησης της ενσωμάτωσης των εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών για τη θεραπεία με κανναβινοειδή, καθώς και των συνεπειών της στην καθημερινή ιατρική πράξη.
 6. Η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών και έλεγχος της επίπτωσης που έχει η εφαρμογή τους στην αποτελεσματικότητα της ασκούμενης ιατρικής.
 7. Η συγκρότηση δικτύου εκπόνησης ερευνητικών πρωτοκόλλων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς κλινικές μελέτες με αντικείμενο τις ιατρικές εφαρμογές των κανναβινοειδών.
 8. Η συνεργασία με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή διεθνείς ή επιστημονικές εταιρείες, προκειμένου να προωθηθεί η έρευνα και η εκπαίδευση στη φαρμακολογία των κανναβινοειδών.
 9. Η τεκμηριωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση-πληροφόρηση του κοινού και των ασθενών με κάθε διαθέσιμο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό) σχετικά με τις εξελίξεις στις ενδείξεις και τις επιπλοκές της αγωγής με κανναβινοειδή.
 10. Η ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των κανναβινοειδών φαρμάκων και η συνεργασία για το σκοπό αυτό με ελληνικούς και διεθνείς φορείς και επιστημονικές εταιρείες.
 11. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Ιατρικής Κοινότητας σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora με αντίστοιχους σκοπούς και στόχους.
  Κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν περιγράφεται στους σκοπούς, αλλά στοχεύει στην εκπαιδευτική, επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη και επικαιροποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων των μελών του Σωματείου και η οποία δε δύναται την παρούσα στιγμή να προσδιοριστεί.