Διοικητικό Συμβούλιο

Η επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ (ΕΙΕΚ – HELLENIC MEDICAL ASSOCIATION FOR CANNABINOIDS, HMAC) ιδρύθηκε με τη διάταξη υπ’ αριθμ. 614/19-10-2022 και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των σωματείων με ΑΜ 33759. Στις 05-01-2023 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ιδρυτικών μελών οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 11-01-2023.

Πρόεδρος
Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ Αναισθησιολόγος, DEAA, Υπεύθυνη Κέντρου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Αντιπρόεδρος
Α.Θ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ


Γεν. Γραμματέας
Ε. ΧΡΟΝΑ Διευθύντρια Αναισθησιολόγος & Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου
Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας

Ταμίας
Σ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου ΓΑΟΝΑ “Ο Αγ. Σάββας”

Mέλη:
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναισθησιολόγος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΣ Νευρολόγος Επιληπτολόγος, Πρώην Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής ΓΝΑ “Γεννηματάς” Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών και Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Β. ΝΥΚΤΑΡΗ Αναισθησιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης