Δελτίο Τύπου αναφορικά με την ίδρυση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Κανναβινοειδών (ΕΙΕΚ)

Newsletter
Ελληνική Εταιρεία για τα Κανναβοειδή - eiek.gr

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επίσημη ίδρυση και πιστοποίηση από το Πρωτοδικείο Αθηνών μίας νέας επιστημονικής εταιρείας, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ (ΕΙΕΚ – HELLENIC MEDICAL ASSOCIATION FOR CANNABINOIDS, HMAC). Η σχετική διάταξη είναι η υπ’ αριθμ. 614/19-10-2022 και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των σωματείων με ΑΜ 33759. Στις 05-01-2023 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ιδρυτικών μελών οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 11-01-2023.

Το έναυσμα για την ίδρυση της ΕΙΕΚ απετέλεσε η νομιμοποίηση των κανναβινοειδών για ιατρικούς σκοπούς και στην Ελλάδα, παράλληλα με τη διαπίστωση της ανάγκης καθορισμού των θεραπευτικών εφαρμογών και της βέλτιστης κλινικής πρακτικής για την ορθή χρήση αυτών.

Τα ιδρυτικά μέλη της ΕΙΕΚ είναι ειδικευμένοι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (Αναισθησιολογία, Νευρολογία, Ψυχιατρική, Ογκολογία, ΩΡΛ, Γενική Ιατρική, Ακτινοθεραπευτική).

Οι σκοποί της ΕΙΕΚ είναι η μελέτη, η κλινική έρευνα, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η συνεργασία με διεθνείς φορείς και η διερεύνηση του ορθού πλαισίου συνταγογράφησης των κανναβινοειδών. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζονται διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ ήδη πολλά μέλη είναι καταξιωμένοι ομιλητές και συμμετέχουν συχνά σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες άλλων επιστημονικών φορέων, δίνοντας σχετικές διαλέξεις.

Ακόμα, προγραμματίζονται άμεσα η αποστολή ενημερωτικών επιστολών στα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο τη συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς. Άμεση θα είναι και η ενημέρωση των υπόλοιπων επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα, ώστε να συσταθεί σύντομα ένα δίκτυο συνεργασίας.

Παράλληλα, είμαστε σε επαφή με αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες της Ευρώπης (International Association for Cannabis as Medicine, IACM) με στόχο τόσο τη συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και απόψεων.

Μέλη της Εταιρείας μπορεί να γίνουν όσοι επιστήμονες ή επαγγελματίες υγείας το επιθυμούν, εφόσον καταθέσουν σχετική αίτηση όπου θα αναφέρεται η σχέση τους με το αντικείμενο, και η αίτηση εγκριθεί από το ΔΣ.

Με εκτίμηση
ΔΣ ΕΙΕΚ